En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem
Forfatter: Michael Paulsen og Jesper Tække
Institution: Institut for Filosofi , Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet; Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
Udgivelse: MedieKultur 2009 (46), s. 56-72, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 17
Årstal: 2009