Min respons omhandler tre af artiklerne i dette nummer af Cursiv. Jeg problematiserer Frederik Pios modstillinger af dannelse og læring, tilslutter mig Nikolaj Elfs analytiske overvejelser om homogeniserende og heterogeniserende tendenser og foreslår en reorganisering af ideerne i Frede V. Nielsens model over fagdidaktik som integrativt relationsfelt, idet jeg flytter practica-feltet sådan at det kobles til både natura-, ars-, scientia- og didactica. Jeg kan sagtens være bekymret som Frederik Pio, men jeg vil absolut foreslå en anden vej for argumentationen og den fænomenologiske tilgang end Pios dikotomiserende.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Og flere dikotomier: Den bekymrede og den konstruktive? Eller: Vi kan bare tage udgangspunkt i praksis!
Forfatter: Tina Høegh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 9
Årstal: 2012