Antologien sætter fokus på lærererfaringer fra de fire hovedområder: Virtuel undervisning, internettet i undervisningen, it-klasser og nytænkning af strukturen. I det første kapitel om virtuel undervisning giver artiklerne Virtuel undervisning af Per Selmann Andreassen  og Hvilke muligheder åbner et virtuelt klasserum for fagligt samarbejde? af Eva Camilla Nielsen & Nicolai  Schaarup eksempler på, hvordan man kan organisere undervisningsaktiviteter på tværs af tid og rum, og  hvordan den virtuelle del kan spille sammen med og påvirke den mere traditionelle undervisning. Kapitlet internettet i undervisningen indeholder erfaringer med inddragelse af en række forskellige Web 2.0-værktøjer og sociale medier i undervisningen. I kapitlet om it-klasser fremlægger artiklerne Mac-projekt af Michael Skjoldborg og Erfaringer fra iPad-klassen på Odder Gymnasium af Yago Bundgaard erfaringer med to skoleprojekter, der har taget afsæt i it-klasser, hvor hver elev har fået stillet en computer henholdsvis en tablet til rådighed. Derudover sætter artiklerne især fokus på, hvordan computere og tablets i undervisningen kan bidrage til at udvikle fagligheden i en kreativ og producerende retning, eksempelvis med et øget fokus på elevernes medieproduktion. Antologiens sidste kapitel bærer overskriften Nytænkning af strukturer, da artiklerne i dette kapitel indeholder beskrivelser af nye former for undervisning og undervisningsorganisering med brug af it.

Download PDF →

Fakta

Titel: Nye veje med IT i de gymnasiale uddannelser – lærererfaringer fra det nationale forsknings-, udviklings- og netværksprojekt 2012
Forfatter: Christian Winter Bech, Christian Dalsgaard, Hans-Peter Degn, Claus Gregersen og Helle Mathiasen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: Antologi
Omfang: 41
Årstal: 2012