Artiklen konstaterer at samfundet i de seneste årtier er blevet skriftliggjort i hidtil uset omfang, og at der internationalt reageres herpå med et uddannelsespolitisk fokus på skriftkyndighed som en del af faglig læring. Gymnasiereformen 2005 har indført et nyt koncept for skriftligt arbejde, ny skriftlighed, som gør alle fag medansvarlige for elevernes udvikling af skrivekompetence, og som udvider forståelsen af skriftligt arbejde. Fagene udfordres herigennem på forskellige måder, og danskfaget udfordres til at udvikle sig til en kombination af et meta-, et diskurs- og et dannelsesfag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ny skriftlighed – på tværs af fag og i danskfaget
Forfatter: Ellen Krogh
Institution: Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Udgivelse: Fællesskrift 2010 (10), s. 24-29
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 7
Årstal: 2010