Overordnet konkluderer rapporten, at ansvaret for det skriftlige arbejde, og herunder specielt ansvaret for elevernes skriftlige kompetenceudvikling, er landet i lidt af et tomrum. Den anbefaler, at ministeriet søger at tydeliggøre det fælles ansvar herfor. Det anbefales endvidere at der som et parallelt og understøttende initiativ placeres et særligt ansvar hos skrivekyndige lærere som får til opgave dels – i samarbejde med andre lærere – at bidrage til at kvalificere og udvikle en progressiv skriveundervisning, særligt i relation til fagligt samspil, og dels at føre et overordnet opsyn med den samlede skriveundervisning eleverne modtager i løbet af deres gymnasiale uddannelse.

Download PDF →

Fakta

Titel: Ny skriftlighed? Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen
Forfatter: Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen & Kirsten Hjemsted
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 73, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 316
Årstal: 2009