Vi har i redaktionskomiteen for MONA besluttet at supplere de almindelige artikler med en række “klassiske” artikler inden for det matematik- og naturfagsdidaktiske felt. Det drejer sig om artikler som har været banebrydende, dagsordensættende eller blot fremragende forskning og formidling, og som stadig har relevans i dag. De kan således tjene som en perspektivering af aktuelle problematikker og vise os at aktuelle problemer ofte har været på banen tidligere i historien, dog typisk i andre kontekster. Denne artikel af John Dewey er den første i rækken.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Naturvidenskab som stofområde og som metode
Forfatter: John Dewey
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (1), s. 61-69, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 9
Årstal: 2008