Artiklen belyser hvilke udfordringer gymnasiereformen skal være et svar på, og om den er det. Et centralt spørgsmål i den sammenhæng er hvorvidt den tolkning man som følge heraf giver naturvidenskaben, er fornuftig. Forfatteren anvender fysik som eksempel og diskuterer specielt hvorfor fysik er blevet et alment, fælles fag, og hvilke krav det stiller. Endelig fremhæves udvalgte resultater fra nogle af de foretagne evalueringer og hvilke didaktiske udfordringer naturfagslærerne står overfor.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Naturvidenskab efter gymnasiereformen – intentioner og resultater
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (2), s. 20-28, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 9
Årstal: 2007