Artiklen giver et bud på hvilke centrale problemstillinger undervisningen i naturfagene står over for, både på et mikroniveau, dvs. i den enkelte time, på et meso-niveau, dvs. i en skole/organisationssammenhæng, og på et makroniveau – i et samfundsmæssigt perspektiv. Det er en vigtig pointe at de tre niveauer hænger sammen, og enhver stillingtagen til problemerne må forholde sig til disse sammenhænge. Artiklen introducerer nogle temaer som forfatteren mener man på det naturfagsdidaktiske område kunne lægge vægt på i de kommende numre af MONA.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Naturfagsdidaktiske problematikker
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2005 (1), s.7-23, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 17
Årstal: 2005