I  kapitel 5 stiller gruppen skarpt på ensomhed blandt unge. Ensomhed er noget, som mange unge indimellem oplever, hvis en kæreste slår op, en ven svigter, eller når man begynder på en ny uddannelse i en ny by og må begynde forfra med at skabe sociale relationer. Som regel er ensomheden dog midlertidig. Man kommer sig over brudene og bliver vævet ind i nye netværk. For nogen kan ensomheden imidlertid blive en permanent situation, der kan have stor indflydelse på den enkeltes trivsel.

Ensomhed kan være svært at definere entydigt. Ensomhed kan handle om, at man kun har få eller slet ingen sociale relationer. Men den kan også handle om kvaliteten af de relationer, man har, fx at man ikke føler sig rigtigt inkluderet i de fællesskaber, man indgår i. I den forbindelse kan intimiteten i relationerne også være vigtig, fx at man ikke oplever, at man kan betro sig til de mennesker, man omgås, at man ikke kan dele sine inderste tanker og følelser med dem.

Spørgsmålene går på de unges følelse af at være isoleret, savnet efter nogen at være sammen med samt på deres oplevelse af at være holdt udenfor. Derefter spørger vi til antallet af personer, de oplever de har mulighed for at tale med, hvis de har problemer eller er kede af det, samt hvem de rent faktisk går til i de situationer, hvor de oplever det. Vi undersøger også sammenhængene mellem disse forskellige aspekter af ensomhed, inden vi relaterer dem til de unges svar på spørgsmålene om mobning, helbred samt de spørgsmål, vi i kapitel 2 stillede om de unges oplevelse af sig selv og deres liv: 1) hvordan deres liv er lige nu, 2) hvordan deres selvtillid er, 3) hvor populære de er i forhold til andre unge, samt 4) hvor ofte de føler, at de har problemer, der gør det svært at klare hverdagen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når det er svært at være ung - Unge og ensomhed
Forfatter: Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: kapitel i bog
Omfang: 24
Årstal: 2011