Det er velkendt at hvert sprog ser verden på sin egen måde og derfor strukturerer den på en særegen måde. Det bemærker man ikke når man taler eller skriver sit eget sprog, men man kan ikke undgå at blive opmærksom på det når man prøver at oversætte fra et sprog til et andet. De to sprog passer sjældent helt sammen – man kan kun i få heldige tilfælde tage et ord og erstatte det direkte med et ord fra det andet sprog. Forskellige sprogs ord for det samme fænomen i verden betyder nemlig sjældent helt det samme. Selv om oversættelsesækvivalenter henviser til de samme fænomener, har de sjældent samme semantiske indhold i den forstand at ordene i de forskellige sprog kan benævne vidt forskellige sider af det samme fænomen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når ordene ikke svarer til hinanden. Sprogtypologi og oversættelse.
Forfatter: Michael Herslund
Institution: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Udgivelse: Nanna Bjargum, Birte Dahlgreen, Pia Zinn Ohrt, Hanne Leth Andersen & Annette Søndergaard Gregersen (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum, nr. 47
Genre: artikel
Omfang: 7
Årstal: 2009