I dette kapitel vil vi ud fra elevernes fortællinger pege på nogle forhold i hjemmet, som påvirker de gymnasiefremmede elevers skolesituation. Vi vil se på elevernes prioritering af tid og aktiviteter. At vælge er nødvendigt for at få hverdagsliv og skoleliv til at hænge sammen. Hvordan forvalter eleverne for eksempel de mange lektier i forhold til hjemme- og fritidslivet? Vi behandler også elevernes mulighed for lektiehjælp og faciliteter i den forbindelse. Endelig kommer vi ind på, hvad eleverne fortæller om forældrenes opbakning til deres uddannelse. Men vi vil indlede med at belyse, hvad eleverne siger om deres mål med gymnasieuddannelsen, og hvorfor de har valgt den pågældende ungdomsuddannelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 6: Hjemme- og fritidsliv
Forfatter: Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Genre: Bidrag til bog
Omfang: 36
Årstal: 2009