Det sociale miljø på en skole har betydning for elevernes muligheder for at gennemføre uddannelsen og for fagligt udbytte. Det sociale miljø har betydning for lysten til at møde op og kan mobilisere elevernes læringspotentialer. I dette kapitel vil vi sætte fokus på denne side af de gymnasiefremmede elevers oplevelser af skolens sociale miljø forstået som klassefællesskabet, fælles aktiviteter og kammeratskabsgrupper.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 5: Klassen og det sociale miljø
Forfatter: Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Genre: Bidrag til bog
Omfang: 25
Årstal: 2009