I dette kapitel ser vi på den del af elevernes oplevelser, som knytter sig til undervisningens indhold og bedømmelsen af elevernes faglige arbejde. Som det vil fremgå, hænger de interviewede elevers oplevelser af fagene og af bedømmelsen i vid udstrækning sammen med deres oplevelse af undervisningen, af lærerne og af deres forestillinger om, hvilken uddannelse de er på, og hvad de skal bagefter. Tilsvarende har deres opfattelse af den faglige side af skolen sammenhæng med den måde, de forvalter deres lektier på, f.eks. med hensyn til, hvad der bliver prioriteret. Kapitlet har to hovedfokuspunkter. Det første er elevernes oplevelser af fagene, fagenes indhold og relevans, og hvad som opfattes svært eller let ved de enkelte fag. Det andet er elevernes oplevelser med bedømmelse af deres faglige niveau, først og fremmest i form af karakterer, og deres forståelse af, hvilke kriterier der lægges til grund for bedømmelsen. Her indgår også elevernes fortællinger om, hvad karakterer og bedømmelse gør ved dem.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 2: Fag, kriterier og karakterer
Forfatter: Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Genre: Bidrag til bog
Omfang: 32
Årstal: 2009