Med forenklingen og reduktionen i antallet af studieretninger med gymnasiereformen af 2017, står musikfaget som studieretningsfag (A-niveau) nu tydeligere i den såkaldte Kunstneriske studieretning. Men hvis det kun er A-niveau, der fremover bliver rodfæstet på stx, kan der ske en polarisering, idet nogle gymnasier kan tiltrække elever til musik på A-niveau og dermed udbyde den kunstneriske studieretning, mens andre ikke kan.

Musikfaget i gymnasieskolen er med gymnasiereformen i 2017 blevet det mest kreative fag at dømme ud fra betoninger i fagets nye læreplaner. Denne status er ny for faget, der tidligere har lagt mest vægt på musikkundskab og musikudøvelse. Som eksempel på denne nye rolle, kan elever på B- og A-niveau nu kan vælge at tilrettelægge det ene af de to musikkundskabsemner som et Musikalsk produktionsprojekt (MPP), hvor der både er en teoretisk ramme og et praktisk indhold.

Musikfaget på gymnasialt niveau har samlet set mistet fodfæste ved ikke længere at være et alment fag, men som valgfag og studiefag er det udviklet positivt. På nogle gymnasier, som ikke har en musikkultur, bliver elevernes valgmuligheder imidlertid stærkt begrænsede med den konsekvens, at der sker en segregering til skade for såvel eleverne som lokalsamfundet.

Download PDF →

Fakta

Titel: Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2020
Forfatter: Sven-Erik Holgersen (red.), Finn Holst (red.) & Nicolas Marinos
Institution: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Udgivelse: s. 58-82
Genre: forskningsrapport
Omfang: 24
Årstal: 2020