Hvordan forener man innovation og faglig fordybelse i gymnasiets biologiundervisning? Denne artikel omhandler et forskningsprojekt der havde til hensigt at undersøge dette spørgsmål nærmere. Med udgangspunkt i design-based research blev et forløb om biomimicry afprøvet i tre gentagne, systematiske gennemløb. Resultaterne viser at det kan lade sig gøre at forene fagmål og innovation, men at balancen let forskydes. Undersøgelsen leder frem til et generelt spørgsmål om hvordan innovation evalueres i naturfagene, idet der er behov for et fagspecifikt bud på hvordan og på hvilke kriterier innovationskompetence evalueres i naturfagsundervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Muligheder og udfordringer ved at forene fagmål og innovation i biologiundervisning
Forfatter: Niels Bonderup Dohn & Nanna Johanne Aude
Institution: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik (2017:4), s. 57-72
Genre: artikel
Omfang: 18
Årstal: 2017