Denne undersøgelse kan ses som en illustration af to grundlæggende opfattelser: Den ene mener, at motivation først og fremmest er elevernes ansvar. Gymnasieelever er voksne eller ved at være det. Det er deres opgave og ansvar at komme i gang og at “tage sig sammen”. En anden opfattelse betragter motivation mere som lærerens opgave og noget, som lærere kan og skal arbejde med. Eleverne skal lære at mestre deres arbejde med lærernes hjælp. De har behov for at blive udfordret med aktive arbejdsformer og socialiseret ind i elevrollen. Det gælder især drengene, som har særligt behov for at blive mødt med tydeligt struktur fra starten.

Den sidste opfattelse er den, som denne undersøgelse i lighed med anden forskning viser er mest produktiv. Den første opfattelse præger imidlertid forståelsen blandt mange danske lærere, hvilket hænger sammen med, at nyere motivationsteori ikke er slået igennem i den pædagogiske uddannelse og diskurs i de danske ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen viser, at brug af aktive arbejdsformer, tydelig klasseledelse og socialisering at elever til en professionel elevrolle kan påvirke elevmotivationen positivt. Undersøgelsen illustrerer to principielt forskellige opfattelser af læreransvar i den forbindelse og peger på behovet for, at lærere ser deres undervisning med elevernes øjne og udforsker deres egne muligheder for at påvirke elevers motivation.

Download PDF →

Fakta

Titel: Motivation — læreransvar eller elevansvar?
Forfatter: Dorte Ågård
Institution: Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Aalborg Universitet
Udgivelse: Paideia (11), 2016, s. 37-48
Genre: artikel
Omfang: 11
Årstal: 2016