Denne artikel handler om erfaringer fra de seneste 5 års udviklingsarbejder på en række danske gymnasieskoler. Der sættes fokus på sammenhængen mellem moderniseringsdiskursen, bl.a. fremført af Undervisningsministeriet, og lærerbevidstheden, som den kommer til udtryk i en periode præget af politisk forandringsvilje. Artiklen opsummerer, diskuterer og perspektiverer på baggrund af to større undersøgelser, som artiklens forfatter har medvirket til, nemlig Elev/student – en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence (2002) og Udviklingstendenser i det almene gymnasium (2003). De benyttede citater stammer fra ovennævnte rapporter og bruges her til at eksemplificere de typiske positioner og diskurser, undersøgelserne har afdækket.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Modernitetsdiskurs og lærerbevidsthed
Forfatter: Steen Beck
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Karen Borgnakke (red.), Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium, Gymnasiepædagogik, Nr. 47, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 9-38
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 30
Årstal: 2004