Diskussionerne om relevansen af IT i gymnasiet – og i uddannelsessystemet mere generelt, kan ifølge forsker Nikolaj Frydensbjerg Elf karakteriseres ud fra tre udviklingstendenser:

Der er en udvikling fra at have fokus på adgang til IT til fokus på anvendelse af IT.

Diskussionerne bevæger sig fra fokus på IT-pædagogiske problemstillinger til et fokus på IT-didaktiseringer i fag.

Diskussionerne flytter sig fra en relativt ukritisk >>boostende<< omfavnelse af alle nye teknologier, som ofte tog store overskrifter i massemedierne under slagord som informationstidsalderen og digitale indfødte, til en mere kritisk og nuanceret refleksion tæt på praksis over de muligheder og også umuligheder, som IT tilbyder i pædagogiske og didaktiske sammenhæng for lærere og elever.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Mobilens (u)muligheder - Forskningsafrapportering af forsøgs- og udviklingsprojektet M-læring i gymnasiet ved IBC Kolding
Forfatter: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 87, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 170
Årstal: 2012