Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt, der involverer seks gymnasier (der repræsenterer stx, htx, hhx og hf) i Region Hovedstaden. Projektets formål er at arbejde med organiseringen og implementeringen af undervisningen på en måde, der understøtter, at de deltagende elever udvikler nye innovationskompetencer, et højere fagligt niveau samt større motivation og lyst til at lære. På hvert gymnasium deltager et team af lærere samt eleverne i én klasse, der i hele deres gymnasietid deltager i projektet.

Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet fremlægger i denne midtvejsrapport resultaterne af evalueringen af de første 21 måneder af projektet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Midtvejsevaluering af Gymnasiet tænkt forfra
Forfatter: Jan Alexis Nielsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 192
Årstal: 2014