I artiklen “Modellering versus problemløsning” slår Thomas Højgaard Jensen (THJ) til lyd for det man kan kalde “kompetencefokuserede opgaver” i matematikundervisningen, med særlig vægt på opgaver der fokuserer på “problemløsnings-” og “modelleringskompetence”. Overordnet er jeg svært begejstret for THJ’s idéer og begrebsdannelser, men vil alligevel gerne komme med et par kritiske vinkler som tager udgangspunkt i to pointer:

a) Gode matematiske opgaver er af natur ikke fokuseret på en specifik matematisk kompetence.

b) Hvis kompetencetænkningen skal finde anvendelse i den eksisterende virkelighed i gymnasieskolen, må den have mindre gennemførte varianter end THJ’s til rådighed.

Thomas Højgaards oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Matematikkompetence skal tænkes ind i den eksisterende gymnasieskole
Forfatter: Kasper Bjering Søby Jensen
Institution: Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (3), s. 84-89, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 6
Årstal: 2009