”Matematik er ikke lige mig”, eller ”Jeg elsker matematik”. Enhver matematiklærer har hørt begge disse sætninger udtalt med himmelvendte øjne eller med stor intensitet. Matematik er et fag, der deler vandene, og præferencerne knyttes både til elevernes identitet og til deres følelser. Naturvidenskabelige kompetencer har høj status på regeringsplan som et vigtigt element til at kunne klare sig i den globale konkurrence. Der er bred enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats i undervisningen for at få flere ind på de naturvidenskabelige uddannelser, og forskning i matematik-didaktik er ét af de store forskningsområder inden for fagdidaktik på verdensplan.

Ph.d.-studerende Steffen Møllegaard Iversens projekt, Matematikfagets skrivere, er en del af denne trend. Han forsøger at give svar på, hvordan skrivning kan udvikles i matematik i gymnasiet og udfordre identiteten både i selve faget og hos eleven.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Matematikkens nye skrivere
Forfatter: Steffen Møllegaard Iversen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0 2013 (9), s. 7- 8
Genre: Interview
Omfang: 2
Årstal: 2013