EVA har undersøgt faget matematik på B-niveau på hhx og stx med udgangspunkt i bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger som er fulgt med gymnasiereformen i 2005. Fagevalueringen er en af fire parallelle evalueringer der alle tager bl.a. udgangspunkt i fagenes læreplaner og især har fokus på læreres erfaringer med nyskabelser i planerne. Lærere har deltaget i evalueringerne via landsdækkende spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterview.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Matematik B på hhx og stx: fagevaluering 2007
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 40
Årstal: 2008