Der tegner sig i denne undersøgelse to modsatrettede kulturelle tendenser blandt elever i matematisk gymnasium og htx. På den ene side har vi de unge, som vil erobre verden og udnytte de muligheder, som globaliseringen giver. På den anden side har vi de unge, som er bekymrede over denne udvikling og vil løse de problemer, som følger af den. Erobringen af verden vil den første gruppe gennemføre med en teknisk eller en samfundsvidenskabelig uddannelse i bagagen. På det globale arbejdsmarked vil de arbejde med udvikling eller finansiering. Den anden gruppe vil frelse verden på baggrund af naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig uddannelse. De ser sig selv i jobfunktioner som forskning, undervisning, sundhedsarbejde eller arbejde med naturen. Denne undersøgelse tyder på, at livsstrategier er ved at være en faktor af væsentlig betydning for de valg, som unge mennesker træffer i løbet af og efter afslutningen af deres uddannelse. Er de unge på vej til at skabe deres egen livshistorie?

Download PDF →

Fakta

Titel: Livsstrategier og uddannelsesvalg
Forfatter: Lilli Zeuner & Peter Christian Linde
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Genre: Rapport
Omfang: 148
Årstal: 1997