I artiklen vil jeg argumentere for, at man i gymnasiet bør reformere de traditionelle lektieformer, hvor læreren anvender lærebogen. Argumentationen er en erkendelse af, at de traditionelle læselektier er gammeldags i den forstand at de ikke er i overensstemmelse med de didaktiske tanker vi har for undervisningen i gymnasiet. Hvis der ikke er en overensstemmelse mellem de didaktiske overvejelser læreren gør sig både i forbindelse med undervisning og elevernes lektier, så understøttes eleverne ikke i at udvikle en meningsforståelse af det at gå i skole og i at have en  positiv oplevelse af læring.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lektiers betydning for elevers læring
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Religion 2011 (4), s. 6-12
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 7
Årstal: 2011