Dette kapitel handler om lektier. I kapitlet undersøges og diskuteres diskrepansen mellem ideale forestillinger om lektiers gavnlige betydning og den realitet, der eksisterer på mange skoler, nemlig at en del elever enten ikke laver lektier eller forholder sig meget selektivt til disse. Vi undersøger årsagerne hertil og konsekvenserne i forhold til undervisningens kvalitet, bl.a. gennem inddragelse af lektieteori. I kapitlet analyseres og diskuteres også tre aktioner, som lærere og forskere i fællesskab har gennemført på Randers HF & VUC med henblik på at kvalificere lektielæsningen. Muligheder fremanalyseres, og dilemmaer afdækkes. Lektier sættes ind i en sammenhæng, der fastholder den tætte sammenhæng mellem kultur – forstået som klasserumskultur, ungdomskultur og social baggrundskultur – og læring.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lektier – idealer, realiteter, handlemuligheder
Forfatter: Steen Beck & Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: I Frihed og styring: En antologi om læringskulturer i forandring, s. 296-300, Syddansk Universitet)
Genre: Antologibidrag
Omfang: 32
Årstal: 2013