Med afskaffelse af det pensumstyrede gymnasium og med indførelse af kompetencegymnasiet er en diskussion af lektiernes funktion og effekt blevet yderligere aktualiseret. Tidligere var logikken at eleverne blev nødt til at læse lektier i en lærebog for at de kunne nå at få gennemgået pensum og dermed opfylde fagets mål. Men i dag kan eleverne opnå fagenes kompetencer med andre midler og med andre former. Lektier bør understøtte udviklingen af elevernes kompetencer. Med det øgede fokus på variationen i arbejdsformerne og elevernes aktivitet i undervisningen øges tilsvarende fokus på lektiernes sammenhæng med den øvrige undervisning, og man kan spørge om lektierne understøtter undervisningen i skolen, eller om de undergraver dem?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lektier er gammeldags
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0 2011 (5), s. 7-8
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 2
Årstal: 2011