Flere forskningsresultater konkluderer, at lektier ikke har nogen eller meget ringe læringseffekt for elever i grundskolen. Derimod tyder skoleforsøg på, at lektieintegreret undervisning har en positiv effekt på elevernes læringsudbytte. I denne artikel ser forfatteren nærmere på argumenterne for og imod lektier, samtidig med at han understreger, at lektieintegreret undervisning kræver en  didaktisk udvikling, som skoleledelsen må skabe rum for.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lektier eller ej?
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Skolen i Morgen, nr. 3, 2013
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 4
Årstal: 2013