Efter gymnasiereformen i 2005 og strukturreformen i 2007 har ledelse og organisering i gymnasiet og VUC taget nye former. Denne rapport diskuterer de ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer, sådan som de træder frem i et refleksions- og vidensdelingsnetværk med deltagelse af 7 gymnasier og 4 VUC’er i 2010.

De deltagende skoler beskriver overordnet et forløb fra 2005, hvor de i begyndelsen havde mest fokus på planlægning – og for eksempel ved at lave “teammanualer”, “årshjul” og andre planlægningsteknologier. I årene herefter gælder det for flere af gymnasierne, at de har truffet beslutninger om at lave strukturelle ændringer i organisationen, fx ny ledelsesstruktur, etablering af studieretningsteam mv. Og i videndelingsprojektet i 2010 er tendensen rykket til i mindre grad at handle om planlægning, og kun i nogen grad at handle om strukturer. Nu bliver udfordringerne i stigende grad beskrevet som et spørgsmål om kulturskabelse og kommunikation, om idéer og visioner og nye måder at samarbejde på.

I projektdeltagernes beskrivelser ser vi således en bevægelse fra at have fokus på mål – i forståelsen af leve op til reformens krav og bekendtgørelser – til i højere grad at have fokus på at udvikle midler som team, studieplan, kommunikationsreformer, kultur, selvledelse, refleksion, samarbejdsformer, videndeling, kompetenceudvikling og kvalitetssikring.

Rapporten behandler de problemstillinger, som deltagerne i refleksions- og videndelingsnetværkerne har valgt at arbejde med, og falder i tre dele. Dels en del om hvordan man skaber “retning på studieretningsgymnasiet”; dels en del om at udvikle “team”. Og endelig en del om, hvordan gymnasie- eller hf-lærerprofessionen i disse år undgår nogle store forandringer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ledelse og organisering i gymnasiet og VUC
Forfatter: Dorthe Pedersen & Marie Ryberg
Institution: Institut for ledelse, politik og filosofi, CBS
Udgivelse: Undervisningsministeriet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 31
Årstal: 2012