Rapporten har fokus på rektorernes rolle i det almene gymnasium. Den behandler, hvordan rektorerne vurderer deres vilkår og rammer for ledelse, og hvad de betragter som udfordringer i forbindelse med ledelse af gymnasiet. Med gymnasiereformen i 2005 og gymnasiets overgang til selveje efter strukturreformen i 2007 fik rektorerne nye opgaver og nye vilkår for ledelse. Med selvejet fulgte bl.a. opgaver inden for drift, økonomi og samarbejde med en bestyrelse om ledelsen af gymnasiet. Disse opgaver har rektorerne styr på, og både rektorer og bestyrelsesformænd vurderer, at deres samarbejde styrker gymnasiet. Men der udestår endnu en stor udviklingsopgave, der handler om ledelse af den faglig-pædagogiske udvikling af gymnasiets kerneydelse: undervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ledelse af et gymnasium i forandring
Forfatter: Tine Holm (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 124
Årstal: 2012