Spørsmålet om hva en lærebok skal inneholde, og hvilke kunnskaper og verdier som bør formidles, er til tider gjenstand for debatt. Dette gjelder spesielt lærebøker i fag som historie, samfunnskunnskap og religion. Lærebøker i fremmedspråk blir sjelden nevnt i denne sammenhengen, til tross for at fremmedspråksfagene tradisjonelt har vært ansett som arena for møter med andre land og kulturer. Spørsmålet om hvordan man skal representere den Andre; hvilke elementer man skal legge vekt på, hvilke stemmer man skal slippe til, og hvilke verdier man skal fremme, blir dermed sentrale i fremmedspråksfagene.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Latin-Amerika i lærebøker i spansk. Hva formidles og hvilke stemmer kommer til orde?
Forfatter: Liv Eide
Institution: Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen
Udgivelse: Annegret Friedrichsen, Annette Søndergaard Gregersen, Bergthóra Kristjánsdóttir, Birte Dahlgreen, Karen Lund & Karen Risager (red.), (Aarhus Universitetsforlag) Sprogforum, nr. 59, 2014
Genre: artikel
Omfang: 9
Årstal: 2014