Delrapport fra et følgeforskningsprojekt gennemført for Region Nordjylland. Projektet handler om, hvordan en række projekter, som er bevilget støtte fra Region Nordjyllands uddannelsespulje, kan bidrage til at bryde de gængse uddannelsesmønstre i regionen. I denne rapport formidles forskningsarbejdet omkring projektet ”Regionalt læsecenter”, der som en af sine væsentligste aktiviteter gik ud på at uddanne læsevejledere til regionens gymnasier. Forskningen har som omdrejningspunkt haft spørgsmålet: Hvad er læsevejledning på gymnasiet? Dette spørgsmål er belyst i både teoretisk og empirisk henseende, og resultaterne heraf udfoldes i denne rapport. Den empiriske undersøgelse er baseret på dels deltagerobservation i og beskrivelse af læsevejlederuddannelsen og deltagernes gennemførelse og udbytte af denne, dels ledelsesinterview og gruppeinterview med læsevejlederne på to udvalgte gymnasier.

Download PDF →

Fakta

Titel: Læsevejledere i gymnasiet – uddannelse og udøvelse af praksis
Forfatter: Annette Rasmussen
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 41
Årstal: 2012