Vi vil i denne bog besvare tre overordnede forskningsspørgs­mål. Det første spørgsmål er teoretisk og lyder: Hvilken slags læringssamarbejde repræsenterer Cooperative Learning i den udgave, som for øjeblikket vinder indpas i gymnasieskolen? Vi vil i denne forbindelse undersøge, hvilke opfattelser af undervisning og læring, som eksplicit eller implicit bringes til skue, fx hvad angår graden af lærerstyring, forholdet mellem reproduk­tive og produktive elementer i læreprocesserne og vægtningen af mundtlige og skriftlige kompetencer. Det andet spørgsmål er kulturanalytisk og lyder: Hvilke problemstillinger i nutidens skole forholder CL sig til, og hvilke løsninger forsøger CL at tilbyde? Vi vil i denne forbindelse undersøge det tilsyneladende paradoks, at en pædagogisk strømning vinder frem, som eksplicit forholder sig kritisk til individualiseret undervisning og ideen om ansvar for egen læring – begge tilgange, som har været på dagsordenen i de sidste 10-­15 års pædagogik.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringssamarbejde – en etnodidaktisk analyse af Cooperative Learning på hf og VUC
Forfatter: Steen Beck & Michael Paulsen
Institution: Center for Forskning i Skoleudvikling, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 86, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 204
Årstal: 2011