Bogen præsenterer resultaterne fra et forskningsprojekt, som søgte at tegne en profil af htx-uddannelsen. Bogen bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever, som i efteråret 2006 gik i 1. eller 2.g-elever på htx, samt fra en kvalitativ undersøgelse gennemført på to skoler uden for København. På hver skole indgik en 1. og en 2.g-klasse, hvor der blev observeret undervisning og gennemføret kvalitative interview med elever, lærere og skoleledere.

Analyserne behandler bl.a. elevernes interesse for teknik og naturvidenskab, betydningen af køn, de forskellige undervisningsformer og elevernes begrundelser for at vælge htx.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringsmiljø og naturvidenskab på htx
Forfatter: Lars Ulriksen & Henriette T. Holmegaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Læringsmiljø og naturvidenskab på htx: Resultater fra et forskningsprojekt om det tekniske gymnasium. Odense: Erhvervsskolernes Forlag.
Genre: Bog
Årstal: 2008