I afhandlingen søger Anne Kahr-Højland at svare på, hvordan man kan konstruere og implementere et didaktisk design faciliteret af mobile teknologier i et semiformelt læringsmiljø med  henblik på at anspore unge til at interessere sig for naturfag samt støtte dem i at udvikle naturfaglig kompetence (scientific literacy). For at besvare dette forskningsspørgsmål, beskriver jeg i forskningsprojektet de læreprocesser, som aktiveres i EGO-TRAP på experimentarium, og formulerer på den baggrund generelle retningslinier og råd for  udvikling og anvendelse af didaktiske designs på science-centre.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læring er da ingen leg? En undersøgelse af unges oplevelser i og erfaringer med en mobilfaciliteret fortælling i naturfaglig kontekst
Forfatter: Anne Kahr-Højland
Institution: DREAM: Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 231
Årstal: 2009