Artiklen baserer sig på empirisk materiale, der indgik i ph.d.-afhandlingen Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet, 2003. Artiklen tager afsæt i to casestudiers interviewmateriale, hvor lærere formulerer sig om deres professionalitetsforestillinger og om organisatoriske forhold i tilknytning til problematikken.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lærerprofessionalisme og organisatorisk læring
Forfatter: Ulla Senger
Institution: University College Nordjylland
Udgivelse: Karen Borgnakke (red.), Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium, Gymnasiepædagogik, Nr. 47, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 69-96
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 28
Årstal: 2004