Denne lærererfaringsbog er redigeret af forskerne på ROK-projektet Lea Lund og Mette Boie og indeholder to dele. I bogens første del præsenterer forskningsleder, Lea Lund, den teoretiske baggrund for ROK-projektet, for at give læseren den ramme, som lærerne ofte tænker ud fra, når de beskriver deres aktioner i klasserne i bogens anden del.

I bogens første del fremlægges således kort ROK-projektets elementer og projektets forståelse af relationskompetence og klasseledelse samt The model for Interpersonal Teacher Behavior (MITB), der ligger bag udviklingen af spørgeskemaet: Questionnaire on Teachers Interaction (QTI)3, som også er et element af ROK-projektet.

Bogens anden del indeholder 14 inspirerende kapitler skrevet af ROK-projektets lærere. Hvert kapitel afsluttes med lærerens gode råd. Kapitlerne er inddelt i fem temaer:

  • Styring og rammer
  • Den gode timestart
  • Elevmotivation og positivt læringsmiljø
  • Klasserummets fysiske muligheder
  • QTI – erfaringer fra et lærerperspektiv

    Lærerne har fået til opgave at skrive om deres erfaringer til andre gymnasielærere. Lærerne har selv valgt fokus, og derudfra er der opstået ovenstående fem temaer. Lærerne videregi- ver heri både udfordringer og succesoplevelser samt gode råd fra deres deltagelse i ROK- projektet, som forhåbentligt kan støtte og inspirere andre lærere, der har fokus på det rela- tionspædagogiske arbejde og klasserumsledelse i gymnasiet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lærererfaringer og gode råd. Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet - et aktionsforskningsprojekt
Forfatter: (red.) Lea Lund & Mette Boie
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier, Aarhus Universitet & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Genre: bog
Omfang: 103
Årstal: 2017