Gymnasiereformen, globalisering og fremkomsten og anvendelsen af it i undervisningen stiller på ny en række af de pædagogiske grundlagsspørgsmål: Hvad skal der undervises i? Hvordan skal der undervises? Hvad skal de lærende have ud af undervisningen? Hvilke materialer skal man bruge i undervisningen? Det er væsentligt at rette blikket mod læremidlerne, både de traditionelle og de it baserede, idet de medierer fagligheden og indgår i grundlaget for de didaktiske valg. Arbejdet med herværende projekt kan placeres indenfor kategorierne produktorienteret og anvendelsesorienteret forskning. Afrapporteringen foregår i to tempi og former. Den første, som foreligger her, sker som en afrapportering af en evaluering af nogle konkrete læremidler. Evalueringen har fokus på produkterne og er elevernes og lærernes evaluering. Afrapporteringen bærer præg af dette fokus, idet det er lærernes og elevernes opfattelser af de pågældende læremidler, som udtrykkes gennem citater, hvor der ikke foretages en egentlig analyse. Derfor kan rapporten forekomme noget citationstung.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 106
Årstal: 2005