Denne afhandling er motiveret af interessen for læremidler og for elever og læreres brug af læremidler i danskfaget, samt for elevers udvikling af faglige kompetencer – ligeledes i dansk. Igennem mit arbejde som underviser i læreruddannelsen har jeg gennem årene haft behov for at orientere mig i læremiddelforskningen generelt og i danskfagets læremidler og elever og læreres brug af læremidler mere specifikt. I mit arbejde stod det klart, at felterne læremiddeldidaktik, læremiddelanalyse og elever og læreres konkrete brug af læremidler i dansk kaldte på systematisk undersøgelse med henblik på at få mere viden på området. Der findes masser af læremidler til danskfaget, og alle forlag har mindst en, men ofte flere fuldtidsansatte til at varetage læremiddelområdet til faget. Det viste sig dog hurtigt, at de kommercielle interesser for læremidler og de mange aktørers brug af læremidler ikke stod mål med de sparsomme forsknings- og udviklingsresultater, som ville kunne angive et startpunkt for min afdækning af området. Og da jeg undersøgte læremiddelforskning relateret til dansk i det almene gymnasiums læremidler, fandt jeg et decideret videnshul. Så nok spiller læremidlet en vigtig rolle i udviklingen af elevers faglige kompetencer, men det er ikke undersøgt, hvilken betydning man kan tillægge læremidlet både teoretisk og praktisk, hvilket jeg vil forsøge at gøre i denne afhandling.

Download PDF →

Fakta

Titel: Læremidler i Danskfaget - En undersøgelse af gymnasieelevers og læreres brug af tre læremidler i danskfaget - set i relation til udvikling af tekstkompetence
Forfatter: Marie Falkesgaard Slot
Institution: UC Lillebælt
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 205
Årstal: 2010