Formålet med oplægget er at redegøre for status i de danske forskningsmiljøers arbejde med udvikling af læremidler.Denne udredning søger at tage et indledende skridt til at bestemme, hvor vi står, og den må som sådan tages med flere slags forbehold. For det første er den gennemført af en person, hvis kyndighed kun omfatter en ringe del af området, for det andet har den måtte baseres på, hvad man på kort tid kunne indsamle af oplysninger. En del af disse er skaffet ved henvendelse til enkeltpersoner i institutioner og virksomheder. En del af de adresserede er til stade i dag, og jeg takker for jeres medvirken, idet jeg understreger, at svarene på vores enquete kun kan give eksempler fra et større felt, ligesom det kun kortfattet kan give et signalement af de projekter, der gennemføres eller nyligt er afsluttede. Det er mit håb, at redegørelsen kan blive suppleret, således at vi både kvantitativt og indholdsmæssigt får et mere
virkelighedstro billede. Jeg håber naturligvis også, at det jeg lægger frem, ikke er helt fortegnet. For at sikre mig i den henseende har jeg inddraget en række offentlige planlægningsarbejder med fokus på danske forhold men et sideblik på svenske og norske.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læremiddelforskning og -udvikling i Danmark
Forfatter: Finn Hauberg Mortensen
Institution: DREAM: Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, Syddansk Universitet
Genre: Paper til fremlæggelse
Omfang: 22
Årstal: 2005