Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Teksten er kapitel 2 i projektrapporten “At læse fysik” – Et studium i gymnasieelevers lærerprocesser i fysik. Projektets problemstilling blev fra starten formuleret således: Det er formålet at studere gymnasieelevers læreprocesser i fysik med henblik på en uddybet forståelse af: 1) Hvilke træk ved faget og undervisningstraditionen, der gør fysik til et vanskeligt fag for mange elever? 2) Hvilke former for pædagogisk indsats i bred forstand, der kan forbedre elevernes udbytte af  fysikundervisningen. Det er altså eleverne og deres læreprocesser i fysik, der er i fokus i projektet, men formålet er at drage konsekvenser for lærerens rolle og undervisningstilrettelæggelsen.

I teksten gennemgår Jens Dolin de metodiske og analytiske overvejelser der ligger bag projektets undersøgelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At lære fysik - Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, kapitel 2: Fremgangsmåde og metodiske overvejelser
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: At lære fysik - Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, Undervisningsministeriet 2001 (13-22)
Genre: Kapitel i forskningsrapport
Omfang: 10
Årstal: 2001