Teksten er kapitel 3 i projektrapporten “At læse fysik” – Et studium i gymnasieelevers lærerprocesser i fysik. Projektets problemstilling blev fra starten formuleret således: Det er formålet at studere gymnasieelevers læreprocesser i fysik med henblik på en uddybet forståelse af: 1) Hvilke træk ved faget og undervisningstraditionen, der gør fysik til et vanskeligt fag for mange elever? 2) Hvilke former for pædagogisk indsats i bred forstand, der kan forbedre elevernes udbytte af  fysikundervisningen. Det er altså eleverne og deres læreprocesser i fysik, der er i fokus i projektet, men formålet er at drage konsekvenser for lærerens rolle og undervisningstilrettelæggelsen.

Formålet med den følgende citatmosaik fra Y-klassen er at give et indtryk, dels af nogle grundlæggende holdninger hos læreren, dels af hvilke opfattelser af fysik og fysikundervisning der har udviklet sig hos eleverne i det to-årige forløb. Der vil ikke blive foretaget nogen analyse af undervisningen eller en sammenligning af lærerens intentioner med elevernes faktiske udbytte af undervisningen. Sigtet er at give en karakteristik af klassen og forløbet ved at vise hvordan aspekter af forløbet ses gennem lærerens og elevernes øjne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At lære fysik – Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, kapitel 4: Y-klassen
Forfatter: Verner Schilling
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: At lære fysik – Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, Undervisningsministeriet 2001 (52-60)
Genre: Kapitel i forskningsrapport
Omfang: 9
Årstal: 2001