Teksten er kapitel 3 i projektrapporten “At læse fysik – Et studium i gymnasieelevers lærerprocesser i fysik”. Projektets problemstilling blev fra starten formuleret således: Det er formålet at studere gymnasieelevers læreprocesser i fysik med henblik på en uddybet forståelse af: 1) Hvilke træk ved faget og undervisningstraditionen, der gør fysik til et vanskeligt fag for mange elever? 2) Hvilke former for pædagogisk indsats i bred forstand, der kan forbedre elevernes udbytte af  fysikundervisningen. Det er altså eleverne og deres læreprocesser i fysik, der er i fokus i projektet, men formålet er at drage konsekvenser for lærerens rolle og undervisningstilrettelæggelsen.

I teksten gennemgår Jens Dolin læringssynet hos lærer og elever, samt hvilken indflydelse disse har på undervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At lære fysik - Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, kapitel 3: X-klassen
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: At lære fysik - Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, Undervisningsministeriet 2001 (24-51)
Genre: Kapitel i forskningsrapport
Omfang: 28
Årstal: 2001