Foruden denne introduktion og afslutningen består rapporten af fire hoveddele (del II-V) med hvert sit tema og med et varierende antal kapitler. Der er mange forbindelseslinier på kryds og tværs i rapporten, hvoraf en del fremhæves gennem referencer i teksten, og det er derfor ikke nødvendigt at læse kapitlerne i den givne rækkefølge. Tværtimod vil forskellige læsere med forskellige interesser og forudsætninger formodentlig foretrække forskellige veje gennem materialet. Selv om teori og empiri på ingen måde er skarpt adskilt, så er vægten af de to ingredienser alligevel forskellig i de forskellige kapitler. Det er derfor vort håb, at læseren kan have gavn af de introduktioner til hver del, som forsøger at fremdrage relationer mellem problemstillinger og angrebsvinkler i delens enkelte kapitler. Hvert kapitel har en forfatter, som har ansvaret for den endelige udformning af teksten, og som også har udført hoveddelen af det arbejde, der ligger til grund for kapitlet, (i nogle tilfælde i tæt samarbejde med andre). Desuden er alle dele af rapporten blevet grundigt diskuteret i den samlede ALF-gruppe. ALF-gruppens forfattere består af Henrik Bang, Jytte Bang, Karin Beyer, Jens Dolin,  Verner Schilling. (Publikationen er delt i to)

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At lære fysik - et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik (1/2)
Forfatter: Henrik Bang, Jytte Bang, Karin Beyer, Jens Dolin & Verner Schilling
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie 2001 (19)
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 138
Årstal: 2001