Teksten er kapitel 6 “At lære fysik” – Et studium i gymnasieelevers lærerprocesser i fysik. Projektets problemstilling blev fra starten formuleret således: Det er formålet at studere gymnasieelevers læreprocesser i fysik med henblik på en uddybet forståelse af: 1) Hvilke træk ved faget og undervisningstraditionen, der gør fysik til et vanskeligt fag for mange elever? 2) Hvilke former for pædagogisk indsats i bred forstand, der kan forbedre elevernes udbytte af  fysikundervisningen. Det er altså eleverne og deres læreprocesser i fysik, der er i fokus i projektet, men formålet er at drage konsekvenser for lærerens rolle og undervisningstilrettelæggelsen.

I denne artikel undersøger Henrik Bang netop den faglige samtale som den udfolder sig uden lærerens centrale tilstedeværelse. Det er hensigten at belyse de faglige muligheder og begrænsninger, som gruppearbejdet – forstået som elevernes egne faglige dialoger – tilbyder.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At lære fysik - Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, kapitel 6: Det længerevarende gruppearbejde
Forfatter: Henrik Bang
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Udgivelse: At lære fysik, Undervisningsministeriet 2001 (78-99)
Genre: Kapitel i forskningsrapport
Omfang: 22
Årstal: 2001