I foråret 2009 gennemførte Peter Henrik Raae en undersøgelse af gymnasiernes strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling på foranledning af Undervisningsministeriet i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler.

Artikel præsenterer kort undersøgelsen, som skulle udrede nye krav til efteruddannelse som følge af ‘gymnasiets dobbelte reform‘, og den skulle belyse skolernes strategiske overvejelser i den anledning. Undersøgelsen viser, at kun de færreste skoler havde udformet en egentlig strategi for efteruddannelse, ligesom den viser, at kun de færreste gymnasieledelser på tværs af de forskellige gymnasieformer havde overvejet, om den aktuelle situation kunne indebære nye krav til formen, hvorunder.

Den oprindelige rapport kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læg en strategi for efteruddannelse
Forfatter: Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2010 (3), s. 1-4
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 4
Årstal: 2010