Hæftet diskuterer forhold som er vigtige at være opmærksom på i det arbejde med at udvikle og implementere et kvalitetssystem som de almene gymnasier står over for når gymnasiereformen træder i kraft i august 2005. Bekendtgørelsen om kvalitetssystemet er fælles for alle gymnasiale uddannelser, men hæftet koncentrerer sig om det almene gymnasium så det er målrettet de forhold der kendetegner området. Hæftet fokuserer på det at opbygge et kvalitetssystem og på de forskellige elementer der skal og kan indgå i kvalitetssystemet, herunder selvevaluering. Det belyser følgende spørgsmål. 1) Hvad er kvalitet, og hvad er et kvalitetssystem? 2) Hvordan opbygges et kvalitetssystem, og hvordan udvikles en kvalitetskultur? 3) Hvordan gribes løbende kvalitetsarbejde og selvevaluering an i praksis? Hæftet er først og fremmest tænkt som inspiration til ledelse og lærere.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Undersøgelse
Omfang: 34
Årstal: 2005