Danske Gymnasiers rektor Birgitte Vedersø blev citeret for følgende kommentar til GL’s undersøgelse: ”Jeg kan godt forstå lærerne. Alle i sektoren ved, at de er pressede. Men jeg mener ikke, at vi har en gymnasieskole, hvor kvaliteten er i frit fald. Den undervisning, jeg oplever, er stadig rigtig, rigtig god”. (ibid.)

Udsagnet er et godt eksempel på, at der ikke nødvendigvis er konsensus om, hvad der er god undervisning. Kan man tale om god nok undervisning? Hvad er i givet fald det? Hvilke kriterier skal man opstille for kvalitet i uddannelsessystemet? Dette grundlæggende spørgsmål stilles ikke kun i gymnasiesektoren i Danmark. Det optræder i alle uddannelsessektorer både i Nor- den og internationalt. Kvalitet i undervisningen er et af de hotteste emner i både uddannelsespolitik og uddannelsesforskning. Meget tyder på, at der er behov for at få afklaret, hvad der egentlig forstås ved kvalitet i undervisningen. Og få undersøgt, hvordan det står til med kvalitet i undervisning.

Teoretisk skelner vi for det første mellem tre perspektiver af kvalitet:

  • Foreskrevet kvalitet vedrører politiske og kulturelt værdsatte normer, teorier og målsætninger (det kan for eksem- pel være folkeskolens eller gymna- sieskolens formålsparagraffer). Når vi foreskriver, forhandler og overleve- rer normer mv. i undervisning, gør vi det med henblik på fremtiden.
  • Erfaret kvalitet har basis i involverede personers oplevede perspektiver (det kan for eksempel både være elever, lærere, pædagoger, vejledere, ledelse og forældre). Når vi erfarer kvalitet, gør vi det momentant som en bemærkelsesværdig del af den oplevede nutid.

    • Dokumenteret kvalitet bygger på empiri og undersøgelser (det kan for eksempel være observationer, interviews, diagnostiske tests, kompetencetests). Når vi dokumenterer kvalitet, gør vi det i tilbageblik som en fastholdt og bearbejdet kvalitet i fortiden.

Vi argumenterer for, at de tre perspektiver er i dialog med, men ikke kan reduceres til, hinanden. Groft sagt vil politikere og ledere typisk have fokus på foreskrevet kvalitet, mens lærere og elever vil have fokus på erfaret kvalitet.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Kvalitet i undervisningen – hvad forstår vi egentlig ved det?
Forfatter: Nikolaj Elf
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (22), s. 12-15, 2019
Genre: artikel
Omfang: 3
Årstal: 2019