Kropslige øvelser i fysikundervisningen kan give elever og studerende en anden måde at repræsentere og bearbejde viden på, end dem fysikundervisningen traditionelt tilbyder. De kan virke motiverende på elever og studerende, fordi de aktivt involverer dem i læringsprocessen. I denne artikel giver jeg to eksempler på kropslige øvelser der kan bruges i forbindelse med undervisning i fysik i gymnasiet. Den ene kan give en kropslig intuition for kraftbegrebet, mens den anden søger at illustrere og koble grundbegreberne bølgelængde, frekvens og bølgehastighed. Undervisere i fysik kan bruge den kropslige øvelse om kraftdiagrammer på A- og B-niveau, mens øvelsen om bølgebevægelse kan bruges fra C-niveau. Artiklen er skrevet på baggrund af et specialet ‘Krop og computer i fysikundervisningen’.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kropslige øvelser i fysikundervisning
Forfatter: Jesper Bruun
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (1), s. 44-55, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 11
Årstal: 2009