I artiklen lægger vi ud med kort at se på, hvordan idéen om en kritisk pædagogik er kommet til udtryk i fremmedsprogspædagogikken, hvorefter vi præsenterer det tværfaglige undervisningsforløb om demokratibevægelser i to fransksprogede arabiske lande. Vi runder af med en kort perspektivering, der er tænkt som oplæg til videre diskussion af en kritisk pædagogiks muligheder i fremmedsprogsfagene på de gymnasiale uddannelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kritisk kulturel bevidsthed i franskfaget. En beretning om et fransk-arabisk udviklingsprojekt i gymnasiet
Forfatter: Lisbeth Verstraete-Hansen & Sine Wrang Thomsen
Institution: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Udgivelse: Annette Søndergaard Gregersen, Karen Sonne Jakobsen, Mads Kirkebæk, Michael Svendsen Pedersen & Lone Krogsgaard Svarstad (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum, nr. 60
Genre: artikel
Årstal: 2015