At køn spiller en rolle i de unges uddannelsesvalg er velkendt. Det kan dog være svært at gennemskue, hvilken betydning uddannelses- og erhvervsvejledningen har for det kønnede uddannelsesvalg. Det er en problemstilling, som ser forskellig ud alt efter, hvem man spørger.

På baggrund af to cases fra ug.dk, Undervisningsministeriets digitale uddannelsesguide, foretager Sine Lehn-Christiansen en kritisk læsning af uddannelsesguidens kønsspecifikke ordvalg, når den formidler uddannelsesmuligheder til de unge. Formålet med at bruge cases fra ug.dk i artiklen er ikke at sige noget om uddannelsesguiden som vejledningstilbud, men derimod at vise, hvordan køn kan være på spil i vejledningen af unge, også når det ikke formuleres direkte.

Download PDF →

Fakta

Titel: Køn og vejledning
Forfatter: Sine Lehn-Christiansen
Institution: Roskilde Universitet
Udgivelse: Ungdomsforskning 2010 (3&4), s. 31-38
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 8
Årstal: 2010